An Comhthéacs Stairiúil

Tugann na míreanna fuaime ar an suíomh seo léargas dúinn ar a ndearcadh siúd a chonaic, a ghlac páirt, agus a rinne staidéar ar na heachtraí stairiúla sin sa tréimhse díreach roimh agus i ndiaidh bhunú an Stáit. Déantar iarracht, sna naisc ar dheis, comhthéacs stairiúil an ama a thabhairt ar bhealach gonta agus oibiachtúil. Déantar seo chun cúnamh a thabhairt don éisteoir, más gá, an mhír fuaime atá faoi chaibidil a leabú sa chomhthéacs stairiúil cuí.